1 בנובמבר 2018

סכסוך שכנים

סכסוך בין שכנים
מחלוקות בין שכנים מתפרסות על תחומי משפט שונים, ובניגוד לסכסוכי עם גורמים שכאשר המשפט מסתיים והצדדים נפרדים לדרכם, כאן הצדדים-השכנים צריכים להמשיך להתנהל ביניהם גם לאחר המשפט, ולכן חשיבות ההסדר בנעימות חשוב יותר. הגבול בין שימוש לגיטימי או שאינו צפוי לזכות בפסיקה חד-משמעית רחב, וכמו כל משפט – כדאי להכין ראיות חזקות ורבות כדי שעליהן יסתממו הטענות.
לעיתים הרגישות לקשישים גבוהה יותר, בעיקר לפי רמת בריאותם והגופנית והמנטלית, או היבטים מסוימים שחשובים להם אישית. הדרישה המוסרית ממקורותינו ‘וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן’ ניכרת בהתנהלות של שכנים וועדת בית עם שכנים קשישים, במיוחד כאשר מתגלעים מחלוקות.
קשישים החווים קשיים עם שכנים או וועד הבית, מוזמנים להתייעץ עם עו”ד מעמותת יד ריבה כדי שייעץ אם אפשר וכיצד להיחלץ או לנהל את הסכסוך בצורה הנכונה, בין בהתנהלות משפטית ובין במישורים אחרים.

להלן דוגמאות לסוגיות בהם המשרד בודק ומטפל בין שכנים:
• אזהרת שכן לחדול מהפרעתו לאורח ואיכות החיים באזור מגוריו ובבניין המשותף, כגון: רעש , לכלוך בחדר מדרגות/חדר אשפה, חיות מחמד (נביחות, האכלת חתולי רחוב סמוך לכניסה לבניין ), ריח (בעיקר ממִצְלֶה גחלים), התקנת מצלמות באופן שפוגע בפרטיות .
• התרעת דייר לעמוד בהוראות התקנון המשותף: בכלל זה במיסי ועד הבית.
• כתב תביעה נגד דייר בנושאים שונים: להגשה למפקח על הבתים המשותפים או כתביעה קטנה או כתביעה לב”מ שלום (בחלק מנושאים ניתן במקביל ובחלק ייחודי). בתיק אצל המפקח ניתן עו”ד רשאי לייצג, אך לא בתביעה קטנה , ויכול לעזור בהגשה ובתיק ‘מאחורי הקלעים’ (והיום באתר נט-המשפט).
• צו למניעת הטרדה מאיימת: כאשר שכן נוקט באיומים בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו) נגד מטריד שכבר הטריד פעם אחת. במקרים חריפים של איום, המדינה או בקובלנה פלילית, ניתן לתבוע לפי עבירת איומים (סעיף 192 לחוק העונשין ) שדינה עד 3 שנות מאסר.
• סכסוכי בנייה וגבולות: כגון: סכסוכי חנייה, השתלטות על רכוש משותף, הרחבות או שימוש ללא היתר בנייה ועוד. אם השכן ביקש היתרי בנייה, יש למצות את ההתנגדות במסלול זה מול הרשויות, אך אם הוא מבצע פעולות במקרקעין שלא לפי מסלול לאישור – כדאי לבצע נגדו פעולה כפולה של תלונה למחלקת פיקוח רישוי/בנייה ברשות המקומית, לצד הליך משפטי ישיר בין הצדדים.
• נזילת מים/ליקוי רטיבות: אם נחשד שמקורה בדירה של שכן או מהשטח המשותף השייך לוועד הבית, כדאי לוודא זאת בבדיקה/חוו”ד מקצועית, וזכותו לדרוש מהם התיקון .