ייפוי כוח לטיפול רפואי

אדם יכול למנות, בזמן צלילות הדעת, מיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות כאשר לא יוכל לתת הסכמתו מדעת לטיפולים רפואיים. ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואיים בלבד, בהתאם לחוק זכויות החולה, ומיועד למי שאינו מעוניין ביפוי כח מתמשך.  עליו להיחתם בפני עורך דין/ רופא מורשה/ עובד סוציאלי/ פסיכולוג או אח מוסמך, לאחר שהאדם מייפה הכוח הבין את משמעות ייפוי הכוח וניתן הרושם שנתן הסכמה חופשית ומרצון.

ייפוי כוח לטיפול רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה אחת בלבד, אולם אם נכנס לתוקפו במהלך אותה שנה, הוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

שימו לב: ייפוי כוח לטיפול רפואי לא כולל הוראות וטיפולים הקשורים לסוף החיים, לפי חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005