ייפוי כוח מתמשך – מדוע ולמה ?

יד ריבה – עו"ד קישון

מהו ייפוי כוח מתמשך ומה החידוש בו?

רבים מאתנו חוו מקרה, בו אדם קרוב נקלע למצב בו אינו יכול לנהל את ענייניו ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו.

פעמים מצב זה מתרחש לפתע כשהגורם לכך הוא מחלה או תאונה, פעמים זו תוצאה של תהליך דמנטי איטי ומזדחל.

עד לאחרונה האופציה היחידה במקרים מעין אלו הייתה פניה לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס על כל הכרוך בכך, ובית המשפט פעל ע"פ מה שלדעתו הינו טובת אותו אדם, שאת דעתו כמובן שכבר לא ניתן היה לשאול….

כאן נכנס לתמונה התיקון האחרון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר שם במרכז את רצונו (להבדיל מטובתו) של האדם, ומאפשר לכל אדם בגיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שבאותה העת הוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

"הממנה" (אותו אדם שמעוניין למנות מיופה כח) בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד, אם חס וחלילה מצבו ישתנה לרעה וכושר השיפוט שלו יפגע.

לשם כך בוחר הממנה אדם אשר מהימן עליו והוא סומך עליו כי יוכל לדאוג לענייניו ולפעול בשמו.

בכפוף להסכמתו של אותו אדם, ממנה אותו כמיופה כוחו אשר יפעל בשמו ועבורו בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות בעצמו.

מספר מיופי הכוח אינו מוגבל. ניתן ואף רצוי למנות יותר ממיופה כח אחד. אפשר למנות מספר מיופי כח בו זמנית, או מיופה כח "חליפי" אשר נכנס לתפקידו רק לאחר שהראשון אינו יכול או אינו רוצה לשמש כמיופה כח.

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ובכך להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות; אך מומלץ לממנה לפרט מהו רצונו ע"י קביעת "הנחיות מקדימות" במלל חופשי שאינו מוגבל ולפרט בהם כל עניין שהוא בעל חשיבות עבורו.

יובהר כי ייפוי הכח המתמשך, בשונה מייפוי כח רגיל , אינו נכנס לתוקף בעת החתימה עליו, אלא מופקד במשרדי האופוטרופוס הכללי, ואין אפשרות לעשות בו בו כל שימוש. רק אם וכאשר מגיע מצב בו הממנה כבר לא כשיר ע"פ חוות דעת של רופא מומחה , ניתנת הסמכות למיופי הכח לפעול במקומו ובשמו של הממנה.

הן הממנה והן מיופה הכח צריכים להיות מודעים לכך כי חתימת שניהם על מסמכי יפוי כח מתמשך, מהווה למעשה מעין חוזה בו לכל צד יש התחייבות כלפי הצד השני. הממנה בעצם מתן יפוי הכח, מתחייב לתת סמכויות למיופה הכח שיאפשרו לו טפל בענייניו, ואילו מיופה הכח מצידו מתחייב לדאוג לממנה ע"פ הוראות החוק הקובעות בין היתר: "מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו…. במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל מיופה כוח בהתאם לעקרונות אלה:

  1. שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר;
  2. שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה;
  3. בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו….."

מומלץ אם כן לממנה,לשתף את בני המשפחה הגרעינית, עוד טרם שמינה בפועל מיופי כוח, לבדוק האם המיופים הפוטנציאליים מסכימים לקחת על עצמם התחייבות שיכולה להיות ארוכת שנים, לשמוע את דעתם ועם זאת להחליט בסופו של דבר בעצמם על פי רצונו הוא. פעמים רבות הממנה יודע ומבין כי עריכת ייפוי כח מתמשך הינו צעד נכון וחשוב עבורו אך בכל זאת מהסס , אולי הפחד מהלא נודע, החשש מאיבוד שליטה…

מניסיוני בתחום, אני נוכחת לראות כי ברוב רובם של המקרים , הממנים שמגיעים לתחילת התהליך כשהם מהססים וחשים מועקה, מרגישים הקלה גדולה בסיומו וחוזרים לביתם בתחושה כי הביאו לידי ביטוי את רצונם ועשו את הדבר הנכון למען עתידם.

עו"ד בתיה קישון b.law@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *