מוסד האפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולדאוג לצרכיו, יישאר ללא הגנה.

בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. מי שבית המשפט הכריז עליו כי הוא פסול דין
  2.  קטין (מתחת לגיל 18), ללא הורים /  שהוריו הוכרזו כפסולי דין / נקבע כי הוריו אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
  3. אדם בעל צרכים מיוחדים אשר אינו יכול לנהל שגרת חיים בצורה תקינה
  4. קשיש אשר מגיע למצב בו אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו
  5. מטופל המאושפז בבית חולים ונקבע כי אינו מסוגל להביע דעה באשר לטיפול רפואי הנחוץ לו.

 
האפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט, לדאוג לענייניו האישיים (אפוטרופוס לענייני גוף) ו/או הכספיים (אפוטרופוס לענייני רכוש) של אדם בעל המוגבלות ועליו לפעול בכל תפקידיו במסירות ובנאמנות.

כחלק מתפקידי האפוטרופוס, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה ודו"ח שנתי  וכן לקבל אישור מבית המשפט לביצוע פעולות מיוחדות הקשורות לנכסי האדם בעל המוגבלות.

 
עם התובנה כי מוסד האפוטרופסות הינו אחד ההסדרים השכיחים בעולם להגבלת האוטונומיה של האדם, פגיעה בחירותו וברווחתו הנפשית, תוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס התשכ"ו 1962, במטרה ליצור "ארגז כלים" רחב יותר של חלופות לאפוטרופסות ולשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה של האדם בעל המוגבלות. כחלק מהחלופות לאפוטרופוס נכללים: "ייפוי כוח מתמשך", "ייפוי כוח לטיפול רפואי", "תומך החלטות", "אפוטרופוס תפור".