15 ביוני 2017

מידע משפטי

יד ריבה משתפת אתכם במידע משפטי בשני נושאים חשובים:

צרכנות – מהן זכויות הצרכן, מה האפשרויות העומדות לרשותו כשפגעו בזכויותיו.

אפוטרופוסות – מצבים הדורשים אפוטרופוסות – רכוש, גוף – מתי נדרש ואיך עושים זאת.