7 ביוני 2018

מינוי אפוטרופוס לגוף

חוק זכויות החולה קובע כי אדם המעוניין בקבלת טיפול, יקבל את מלא המיידע הרפואי אודות הטיפול וייתן הסכמתו מדעת, מתוך בחירה חופשית, או יתנגד לה.

ישנם מקרים רבים בהם אדם אשר צריך לקבל טיפול רפואי אינו יכול לתת הסכמתו מסיבות שונות ומגוונות, כגון דמנציה, מחלת נפש, אירוע מוחי ועוד. במקרים כאלו מתעורר הצורך במינוי אדם אחר שיכנס בנעליו ויקבל במקומו החלטות בנושאים הרפואיים, כלומר מינוי אפוטרופוס לגוף.

 

במצב חירום בו נדרש טיפול רפואי באופן מידי לצורך הצלת חייו של מטופל הנמצא בסכנת חיים או שללא טיפול מידי עלולה להיגרם לו נכות חמורה, ניתן לבצע את הטיפול ללא הסכמתו המטופל ומבלי לחכות לאישור מינוי אפוטרופוס, באישור שלושה רופאים.