מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הינו מסמך משפטי, אותו ממלא אפוטרופוס על אדם בפני עורך דין, ובו הוא מציין מי הוא רוצה שיהיה מחליפו בעתיד, ביום בו לא יוכל לשמש יותר כאפוטרופוס.

עורך המסמך יכול לבחור לציין במסמך אחד מבין שניים:

  1. זהות האפוטרופוס שברצונו למנות כמחליפו וכן יכול לציין אם מדובר באפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים.
  2. לתת הנחיות מסוימות לאפוטרופוס הבא אחריו

את המסמך יכול לערוך אפוטרופוס שהוא קרוב משפחה של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס או מי שדואג בפועל לענייניו של אדם, על אף שלא מונה כאפוטרופוס על פי צו בית המשפט.