צרכנות- אחריות ושירות לאחר מכירה

אחריות ושירות לאחר מכירה:

איבדת את תעודת האחריות של המקרר? לא נורא, יש פתרון!

עוסק המוכר לצרכן מוצר ומוסר לו תעודת אחריות, ימסור לו גם מדבקה בה מצוין תום תקופת האחריות. המטרה היא לאפשר לצרכן לקבל שירות גם אם איבד את תעודת האחריות, ע"י הצגת מדבקה תקפה ומקורית אשר מודבקת על גבי המוצר.

צרכן המציג מדבקת אחריות תקפה ומקורית, לא יידרש להציג את תעודת האחריות כתנאי למתן השירות, בהתאם לחיוביו לפי תעודת האחריות.

ביקור טכנאי

מועד ושעות ביקור בתיאום מראש:

ימים א-ה בין השעות 8:00 – 19:00

ימי שישי וערבי חג בין השעות 8:00 – 13:00

זמן המתנה:

לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה

**העוסק רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתאום כאמור, ובלבד שזמן ההמתנה של הלקוח במענו לא יעלה על שעתיים

פיצוים:

חלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה   —–  הצרכן יקבל פיצוי בסך 300 ₪

חלפו שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה  ——  הצרכן יקבל פיצוי בסך 600 ₪

*** אם האיחור נבע מסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא יכול היה לראותן מראש, ולא יכול היה למנוע אותן, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי כספי.