צרכנות – עסקה ברוכלות

עסקה ברוכלות

מהי רוכלות?

עסקה שנעשתה בבית הלקוח, מקום עבודתו, שירותו הצבאי, לימודיו או בכל מקום אחר שאינו מקום של בית העסק או מישהו מטעם בית העסק.

ביטול הסכם ברוכלות

צרכן יכול לבטל עסקה שנעשתה ברוכלות:

במכר- תוך 14 ימים מיום שנמסר לו הנכס

בשירות- תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם. אולם, אם העסקה חד פעמית ואינה מתמשכת, התנאי לביטול הוא שטרם הוחל במתן השירות.  לקריאה על 'עסקה מתמשכת' לחץ כאן.

תוצאות ביטול ההסכם

  • העוסק ישיב לצרכן אתה תמורה ששילם
  • במכר- על הצרכן להשיב לעוסק את הנכס שנמסר לו
  • בשירות- אם העסקה מתמשכת והוחל במתן השירות, על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו וכן את הטובין (סחורה) שקיבל לצורך מתן השירות
  • אם הותקנו בבית הלקוח טובין לצורך מתן הישורת- יהיה רשאי העוסק לגבות מהצרכן את תשלום הוצאות ההתקנה, עד גובה 100 ₪.