צרכנות – עסקת מכר מרחוק

צרכנות – עסקת מכר מרחוק

מהי עסקת מכר מרחוק?

עסקה לרכישה של נכסים או שירותים, המתבצעת ע"י פניה של המוכר לצרכן באמצעות אמצעי תקשורת (אינטרנט, טלפון, עיתון, טלוויזיה וכו'), ללא נוכחות פיזית של שני הצדדים לעסקה. כתוצאה מכך הצרכן לא יכול לראות ולבדוק את המוצר המוצע.

גילוי פרטים בעסקת מכר מרחוק

בשיווק מרחוק העוסק חייב לגלות לצרכן את הפרטים הבאים:

 • פרטי העסק (שם, ת.ז., כתובת)
 • התכונות העיקריות של הנכס או השירות
 • מחיר ותנאי תשלום אפשריים
 • מועד ודרך הספקה
 • תוקף ההצעה
 • אחריות לנכס
 • פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה

ביטול עסקה

נכס– מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך טופס גילוי המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.

שירות– תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת טופס גילוי הפרטים, לפי המאוחר מבניהם. אם מדובר בעסקה שאינה מתמשכת, בתנאי שהביטול יעשה שני ימים לפחות, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. לקריאה על עסקה מתמשכת לחץ כאן.

לדוגמא: קבעתי תור לספא לעוד שבוע. השירות שעומד להינתן חל לפני תום 14 הימים הקבועים בחוק. לפיכך, במקרה כזה יש צורך לבטל את העסקה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מתן השירות.

שימו לב!  מדיניות ביטול עסקת מכר מרחוק לא חלה על:

 1. טובין פסידים- מוצרים שערכם יורד עם הזמן (מוצרי מזון, פרחים, תרופות)
 2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות אמור להינתן.
 3. טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן
 4. טובין הניתנים להקלטה, שעתוק, שכפול אם הצרכן פתח את אריזתם המקורית
 5. מוצרי מידע (תוכנות מחשב)