צרכנות – שובר מתנה/ זיכוי בשל ביטול עסקה

שובר מתנה/ זיכוי בשל ביטול עסקה:

צרכן אשר קיבל שובר מתנה או ביטל הסכם ולא היה זכאי להחזר כספי על פי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר זיכוי בשל ביטול העסקה:

  1. הסכום הנקוב בשובר יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה
  2. השובר יהיה תקף לשנתיים לפחות, ולא יותנה בהצגת חשבונית
  3. הצרכן יוכל לממש את השובר ללא תנאי מגביל, כולל במחירה מיוחדת (מכירת סוף עונה, מכירת חיסול, מחירה לרגל אירוע, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או השירותים שבעבורם שילם, כל מכירה בה מוצעים לצרכן מחירים מוזלים לתקופה מסוימת).
  4. מימש הצרכן את שובר הזיכוי בסכום הנמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב או 100 שקלים, הצרכן זכאי לקבל את העודף בחזרה.

לדוגמא: לצרכן שובר זיכוי בסך 100 שקלים. שילם 95 שקלים על מוצר מתוך שובר הסיכוי. נותרו בשובר הזיכוי 5 שקלים המהווים 5% מסכום הזיכוי בסך 100 ₪ . הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.