צרכנות – תווי קניה

תווי קניה

מהו תו קניה?

כרטיס הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר למחזיק בו לרכוש מוצרים או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו.

כדאי לדעת!!!

  • תוקף תו הקנייה שהונפק לאחר 1.7.14, לא יפחת מחמש שנים ממעוד ההנפקה
  • הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העסקים המנויים בו
  • אם צרכן קיבל שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו הקנייה, ניתן יהי להשתמש בשובר בכל אחד מסניפי העוסק למעט סניף הנושא שם מסחרי אחר
  • בניגוד לזיכוי בשל ביטול עסקה/ שובר מתנה, בו אין תנאי המגביל את האפשרות לממש את השובר גם במכירה מיוחדת, בשובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתווי קניה, ניתן להגביל את אפשרות מימוש השובר בהתאם לתנאים המגבילים המופיעים על גבי השובר, בתנאי שהתנאים מופיעים על גבי השובר.