תומך החלטות / קבלת החלטות נתמכת

רבים המקרים בהם אדם כשיר לקבל החלטות, אולם כתוצאה מירידה קוגניטיבית או אחרת, הוא צריך סיוע בקבלת ההחלטות וביצוע פעולות משפטיות. במצבים אלו האדם התומך אינו מקבל החלטות בשמו של הנתמך, אלא מסייע לו בהבנת המידע לו הוא נזקק לשם קבלת ההחלטות, סיוע במימוש ההחלטות ובמיצוי הזכויות, כמו גם בהסברת החלופות האפשריות העומדות בפני הנתמך.

 

במקרים בהם יש צורך במינוי תומך בקבלת החלטות, הרי שלרב נעשה פניה לבית המשפט בבקשה מתאימה, ובית המשפט, לאחר שמובא בפניו המקרה, מכריז על מבקש המינוי כתומך בקבלת החלטות, ובהתאם לצו שיפוטי קובע מהם הנושאים/ ההיבטים עליהם חל המינוי, איזה מידע הוא רשאי לקבל בעניינו של מקבל ההחלטות וכן, במידת הצורך, אילו דיווחים עליו לדווח במסגרת הנושאים השונים בהם בעניינם הוא מונה.

תפקידו העיקריים של תומך בקבלת החלטות הינם:

  1. לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם מקבל ההחלטות
  2. לסייע לאדם מקבל ההחלטות בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים
  3. לבצע, בשמו של מקבל ההחלטות, פעולות שיאפשרו לממש את החלטותיו  ומיצוי זכויותיו, בהתאם לאמור בתקנות.