בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש

הבקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגורר החסוי. על המבקש לציין בבקשה את פרטי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, את מצבו של החסוי והנימוקים לצורך במינוי האפוטרופוס. כמו כן יש לפרט את עמדת החסוי לבקשה למינוי או הסיבות המונעות מהחסוי להבין את משמעות המינוי ולהסכים[…]

מוסד האפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולדאוג לצרכיו, יישאר ללא הגנה. בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף ו/ או רכוש מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בכל אחד מהמקרים הבאים: מי שבית המשפט הכריז עליו כי הוא פסול דין  קטין (מתחת לגיל 18), ללא הורים /  שהוריו הוכרזו כפסולי דין[…]