צרכנות – סימון טובין והצגת מחירים

סימון טובין והצגת מחירים עוסק אשר מציע/ מציג/ מוכר טובין (סחורה) לצרכן, יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל ובמטבע ישראלי. המחיר הכולל יחול גם על טובין המוצגים לראווה בכל דרך שהיא באופן המניח את הדעת שהטובין או טובין הדומים להם, מוצעים לצרכן מכירה. המחיר המחייב של הטובין יהיה המחיר שהוצג עליהם, אף[…]

צרכנות – תווי קניה

תווי קניה מהו תו קניה? כרטיס הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר למחזיק בו לרכוש מוצרים או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו. כדאי לדעת!!! תוקף תו הקנייה שהונפק לאחר 1.7.14, לא יפחת מחמש שנים ממעוד ההנפקה הסכום הנקוב בתו הקנייה יהיה אחיד לגבי כל העסקים המנויים בו אם צרכן קיבל שובר זיכוי כעודף בשל[…]

צרכנות – שובר מתנה/ זיכוי בשל ביטול עסקה

שובר מתנה/ זיכוי בשל ביטול עסקה: צרכן אשר קיבל שובר מתנה או ביטל הסכם ולא היה זכאי להחזר כספי על פי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר זיכוי בשל ביטול העסקה: הסכום הנקוב בשובר יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה השובר יהיה תקף לשנתיים לפחות, ולא יותנה בהצגת חשבונית הצרכן יוכל לממש את השובר[…]

צרכנות- אחריות ושירות לאחר מכירה

אחריות ושירות לאחר מכירה: איבדת את תעודת האחריות של המקרר? לא נורא, יש פתרון! עוסק המוכר לצרכן מוצר ומוסר לו תעודת אחריות, ימסור לו גם מדבקה בה מצוין תום תקופת האחריות. המטרה היא לאפשר לצרכן לקבל שירות גם אם איבד את תעודת האחריות, ע"י הצגת מדבקה תקפה ומקורית אשר מודבקת על גבי המוצר. צרכן המציג[…]

צרכנות – התקשרות בעסקה עם אוכלוסיות מיוחדות

התקשרות בעסקה עם אוכלוסיות מיוחדות בגדר אוכלוסיות מיוחדות נכללים: אזרח ותיק- מעל גיל 65 עולה חדש- מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד המשפטים אדם עם מוגבלות- כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 התקשרות בעסקת ברוכלות- צרכן הנכלל בגדר "אוכלוסיות מיוחדות" רשאי[…]

צרכנות – עסקת מכר מרחוק

צרכנות – עסקת מכר מרחוק מהי עסקת מכר מרחוק? עסקה לרכישה של נכסים או שירותים, המתבצעת ע"י פניה של המוכר לצרכן באמצעות אמצעי תקשורת (אינטרנט, טלפון, עיתון, טלוויזיה וכו'), ללא נוכחות פיזית של שני הצדדים לעסקה. כתוצאה מכך הצרכן לא יכול לראות ולבדוק את המוצר המוצע. גילוי פרטים בעסקת מכר מרחוק בשיווק מרחוק העוסק חייב[…]